O škole

UPOZORNĚNÍ!

Mateřská škola v Kunčičkách u Bašky vznikla adaptací obecního úřadu a později školního bytu dne 28. září 1951 v budově ZŠ v Kunčičkách u Bašky. V roce 2001 oslavila 50. výročí svého založení.

 1. 1. 2004 se mateřská škola stala součástí základní školy Baška s odloučeným pracovištěm v Kunčičkách u Bašky.

                                                  materska_skola_kuncicky/ms_kuncicky.jpg

Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Navštěvují ji děti z Kunčiček a Hodoňovic. Má dvě třídy. Třídu mladších dětí - Sluníčko a starších dětí - Kapky.

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:45 hodin tak, aby odpovídal potřebám veřejnosti.

V prostorách mateřské školy je stálá ložnice, výdejna stravy s jídelnou, k dispozici je možné využívat i tělocvičnu základní školy. Pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s vlastním Školním vzdělávacím programem: "Společně, přesto každý svou cestou..." Cílem našeho programu je všestranně rozvíjet dětskou osobnost, v rámci možnosti přihlížet k individualitě dětí - umožnit dětem získávat nové vědomosti, dovednosti a návyky, v dětském kolektivu rozvíjet své komunikativní dovednosti, poskytovat dostatek pohybových aktivit, podporovat zdravý životní styl, dát dětem základy společenského chování, respektovat a utvářet jejich city a fantazii, podporovat je v tvořivosti a samostatnosti.