Zápis do 1. třídy

         

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU    zapis_/tuzky_zapis.gif

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR budou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Školám je doporučeno upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

O ZPŮSOBU ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ BAŠKA VÁS BUDEME INFORMOVAT NA WEBU ŠKOLY.           

 

 

VĚK DÍTĚTE

6 let k 31. 8. 2020

děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014
děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
5 let k 31. 8. 2020 Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 - doloží zákonný zástupce 1 VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC),
dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021  doloží zákonný zástupce 2 VYJÁDŘENÍ - Školského poradenského pracoviště + odborného (dětského) lékaře dítěte.

 

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

a) 

pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá rodič o odklad školní docházky písemně

žádost o odklad školní docházky ke stažení ZDE

b) žádost o odklad školní docházky se podává v době zápisu
c)  přílohou žádosti o odklad školní docházky jsou:- vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)- vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa

                                                        

Desatero pro rodiče najdete ZDE

 

Jak vybrat správnou aktovku? Najdete ZDE

  

O informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků budete informováni dopisem a prostřednictvím webových stránek.