Spolek klub rodičů

Spolek klub rodičů ZŠ a MŠ Baška z.s. byl založen v létě roku 2014, jako dobrovolný a nezávislý spolek, který sdružuje členy na základě společné snahy
o naplnění cílů Spolku.

Mezi cíle Spolku klubu rodičů patří:

  • poskytování příspěvků na kulturní aktivity školy
  • poskytování pomoci při organizaci ozdravných, pobytových a sportovních akcí
  • podpora materiálního vybavení školy
  • organizace dobrovolné výpomoci při údržbě školy a zahrady
  • činnost zaměřená na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy a dalších institucí
  • podpora zájmové činnosti dětí
  • dobrovolná účinná pomoc škole při plnění jejího poslání