Školní parlament

Co je žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (v Bašce má každá třída zastoupení dvou žáků). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (1x měsíčně) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Čím se parlament zabývá

proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...),
zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
  • vede děti k odpovědnému přístupu 
  • dává dětem možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat