Projekty

 

 projekty/o2_obrazke.png

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi

Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

V rámci grantové výzvy 2019/2020 bylo podpořeno 69 základních škol po celé České republice a rozděleno necelých 5 000 000 Kč, v  průměru 72 000,- Kč na školu.

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. získala v rámci projektu O2 Chytrá škola grant ve výši 78 000 Kč. 

Kdo je cílovou skupinou našeho projektu? 

  • pedagogové ZŠ Baška
  • děti a žáci ZŠ Baška
  • rodiče žáků 

Představujeme konkrétní cíle projektu.

Malými kroky putujeme k velkým cílům. Tento citát se mi osobně velmi líbí, protože plně charakterizuje to, čeho chceme prostřednictvím projektu dosáhnout. Naším cílem je vytvářet pro děti, žáky, dospívající a každého dalšího zájemce bezpečnou zónu virtuálního světa internetu. Představit internet, poukázat na nebezpečí, která číhají, ale také nabídnout možnosti jeho využití. Nastínit cílové skupině všech aktivit, jak třídit informace, kterými jsou zahlceni, poukázat na etické hodnoty, které je třeba ve virtuálním světě a nejen v něm dodržovat.

Kvantitativní ukazatele výstupů projektu:

  • přednášky s tématem vždy odpovídajícím věku žáků
  • certifikovaná školení RWCT -  7 pedagogů
  • pedagogický konzultant pro pedagogický sbor

 

Termín realizace projektu: září 2019 – červen 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ BAŠKA

Škola se zapojila do výzvy č. 16/2017 národního programu Životního prostředí, kde se nám podařilo získat na zvelebení školní zahrady v mateřské škole v Bašce 491 976 Kč. Z těchto finančních prostředků vybudujeme na zahradě venkovní učebnu pro děti, dřevěný hmatový chodík s různými výplněmi materiálu, vrbové chýše, vyvýšené záhony, nová písková laboratoř a hlavně dojde k "rekonstrukci" a úpravě terénu a travnaté plochy. Celá zahrada bude koncopována do několika oblastí, které na sebe budou přirozeně navazovat a vytvoří pro děti bezpečné útočistě nejen pro hru, ale i pozorování, objevování a bádání. Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 

projekty/sfzp_h_cmyk.jpg        projekty/mzp_logo_rgb_v2.jpg

 

projekty/1.jpg projekty/3.jpg  projekty/4.jpg    projekty/6.jpg  projekty/7.jpg   projekty/8.jpg  projekty/9.jpg   projekty/12.jpg 

projekty/14.jpg  projekty/15.jpg   projekty/16.jpg  projekty/17.jpg 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZABEZPEČENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNČIČKY U BAŠKY

Naše základní škola se zapojila do programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně vyhlášeného MŠMT v roce 2017. Z důvodu nedostatečného zabezpeční a možného vniknutí do budovy v Kunčičkcáh u Bašky čp. 130 jsme vyhlášený program přivítali a po splnění povinných administrativních úkonů se nám podařilo získat 39 451 Kč na videovrátného u vstupních dveří.

 

 projekty/msmt.gif

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ BAŠKA

 

ZŠ a MŠ Baška je již od září 2016 zapojena do výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. Díky tomuto projektu jsme získali částku 978 974 Kč, která je využita na personální posílení formou chůvy v mateřské škole v Bašce, personální posílení formou školního asistenta ve škole v Bašce, vzdělávání pedagogických pracovníků, pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem formou doučování nebo přípravou na vyučování. Dále v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti zahájí v příštím školním roce svou činnost čtenářský klub a budou organizována společná setkávání s vyučujících s rodiči vždy tématicky zaměřená.

 sablony-opvvv.jpg   sablony-msmt.jpg

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Za zdravým vzduchem

Naše škola se již třetím rokem zapojila do projektu VZP Za zdravým vzduchem, který přispívá každému dítěti pojištěnému u VZP částkou 1 200 Kč na pobytovou akci v přírodě. Tato akce je dlouholetou tradiční aktivitou, které se účastní žáci 3. - 5. tříd.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projekt Green life

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADY LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Většina pedagogů naší školy absolvovala kurz prohlubování odborné kvalifikace k praktickému užití metody SFUMATO - splývavé čtení. Pod vedením zkušené lektorky a zároveň autorky a propagátorky této výborné metody PaedDr. Márii Navrátilové jsme se opět "posunuli" dál v možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti a prevence poruch učení.

 

 sfumato.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku

 

vyzva-51-sdilim-sdilis-sdilime-aneb-vyuziti-ict-pro-efektivnejsi-vyuku-2-4.jpg 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Česko sportuje

 

 obrazky/viceboj.png

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fond Sidius

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovoce do škol

 obrazky/projekt-ovoce-do-skol-new.jpg

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodiče vítáni

 obrazky/rv.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Realizace těchto klíčových aktivit:

I. Čtenářská a informační gramotnost
II. Cizí jazyky
III. Využití ICT