Domácí úkoly

Dobrý den,

milí rodiče, ráda bych vás informovala o dalším vzdělávání vašich dětí a komunikačních kanálech v době mimořádných opatření vlády ČR - uzavření ZŠ.

  1. Základním komunikačním kanálem bude i nadále webové rozhraní Bakalář.
  2. Pedagogové zašlou v průběhu dnešního dne (17. 3.2020), nejpozději však do zítřka (18.3.2020) do 12 hodin zadání pro domácí vzdělávání dětí na tento týden.
  3. Od příštího týdne budou VŽDY V PONDĚLÍ v době od 8 - 12 hodin vloženy na webové rozhraní Bakalář informace k domácímu vzdělávání na daný týden. INFORMACE BUDOU "VYVĚŠENY" NA NÁSTĚNCE TŘÍDY!
  4.  Informace k domácímu vzdělávání jsou automaticky zasílány i žákům na webové rozhraní Bakalář.

Po domluvě s pedagogy vás chci ujistit, že nebudeme dětem zadávat výuku nového učiva. Přikláníme se k variantě opakování a procvičování již osvojeného učiva, a to formou vypracovávání projektů, on-line procvičování, pracovních listů, gradovaných úloh apod., které vám a vašim dětem budou zasílány pedagogy ZŠ. Taktéž jsme se sjednotili na formě hodnocení výstupů z domácího vzdělávání. Všechny pracovní listy, projekty, záznamy atd. budou součástí žákovských portfólií a bude z nich čerpáno v další výuce.

 

Dovoluji si vás požádat o spolupráci ve vedení dětí k zodpovědnosti při vypracovávání zadaných činností ze školy. Za pedagogy vám mohu garantovat, že vypracovávají pro vaše děti opakování učiva hravou a zábavnou formou.

 

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.

Renáta Válková