Čipový systém

Informace pro zákonné zástupce 

Každý strávník si musí zakoupit čip na odebírání stravy. Hodnota čipu je 100,-Kč. Tento čip lze zakoupit již v týdnu od 26.8.2019 na sekretariátu nové školy (vstup hlavním vchodem - zvoňte na Sekretariát ZŠ) u paní Volné. Čip bude sloužit k odběru obědů, k přihlašování a odhlašování stravy na stravovacím terminálu.

Každý čip má své číslo. To znamená, že se změnil u všech strávníků kód uživatele (číslo), které se od září bude používat k odhlašování stravy na portálu e-strava. Při zadávání kódu strávníka u e-stravy zadávejte číslu z čipu bez nul. (např. na čipu je číslo 0123, zadávám pouze 123)

Stávající čísla jsou již neplatná. Hesla se nezměnila.

Přihlašování na e-stravu u nových strávníků:

1)      Kód zařízení - 0206

2)      Kód uživatele – číslo čipu bez nul (každý strávník obdrží v prvním týdnu v září)

3)      Heslo – iniciály strávníka (jméno, příjmení a číslo čipu bez nul)