Základní informace

jidelna/vesely_salat.gif       Školní jídelna zajišťuje stravu pro děti z Mateřské školy v Bašce, Základní školy v Bašce, pro děti z Mateřské školy v Kunčičkách u Bašky, zaměstnance školy a cizí strávníky.

Naším cílem je vařit zdravou a pestrou stravu s použitím co největšího množství čerstvých surovin.

Informace strávníkům

  • Jídelní lístek je k nahlédnutí na webových stránkách školy a zároveň je vyvěšen ve školní jídelně a ve vstupních prostorách všech oddělení mateřských škol.

 

Způsob platby stravného

  • Inkasem první pracovní den v měsíci na číslo účtu 2600988891/2010. Podrobné informace k platbám byly předány se závaznými přihlášky ke stravování.

  • Odhlášky daného měsíce se převádějí do následujícího měsíce, platba se o tuto částku poníží.

 

Přihláška ke stravování

Žáci obdrželi ke konci školního roku. Jinak nové přihlášky ke stravování a povolení k inkasu je možno vyzvednout na sekretariátu školy. Bude rovněž k dispozici na webu školní jídelny v sekci Dokumenty. 

 

Odhlašování stravy

Odhlášky, přihlášky stravy den předem do 11 hodin. Odhlášky a přihlášky na na tel. číslo 734 447 290 formou SMS nebo e-mailem: jídelna.zsb@gmail.com, nebo každý individuálně prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz.

V případě náhlé nemoci je možno si oběd odebrat pouze do jídlonosiče a vyzvednout si ho v dané školce, které dítě navštěvuje nebo ve škole. Oběd v době nemoci má dítě pouze 1. den nemoci.

Nástup dítěte po nemoci je nutno také nahlásit předem, aby mělo zajištěnou stravu na tento den.

 

Dítě/žáka má nárok na stravu vždy v první den nemoci dítěte. Rodič  -  zákonný zástupce -  je povinen na další dny stravu odhlásit. V případě nepřítomnosti druhý a další den žáka ve škole nebo dítěte ve školce bude k ceně stravného účtován doplatek ve výši 24 Kč za věcnou režii, provozní a mzdové náklady.

Jídlo vydané do jídlonosiče spotřebujte nejpozději do 15:00 hodin téhož dne.