Projekty 2016-2017

Fotografie k projektům školní družiny jsou umístěny v sekci Fotogalerie, určitě se podívejte ...

 

ZIMNÍ RADOVÁNKY 

Měsíc leden byl ze začátku ve znamení velikých mrazů. Nám to ale vůbec nevadilo a nebránilo tomu, abychom se vydováděli na školní zahradě. Sněhu sice moc nenapadlo, ale i přesto jsme se pokoušeli o sněhuláka a různé stavby ze sněhu. Stále ještě je šance, že sněhu přibude a postavíme si strážce zahrady PANA SNĚHULÁKA. Mnohdy jsme po pobytu na hřišti vypadali jako sněhuláci my sami. A že nás bylo……

 

VÁNOČNÍ MINIDÍLNIČKA

Vždy v prosinci se společně setkáme ve vánoční minidílničce. Na programu je vyrobit si něco pěkného pro potěšení rodičů a prarodičů. Také letos tomu nebylo jinak. Paní vychovatelky připravily výrobu vánoční ozdoby na stromeček, skládaného papírového stromečku a vánočního přáníčka. Výrobky si děti odnesly domů a mohly je s radostí předat.

 

PRVNÍ POMOC

Může i malé dítě pomoct při úrazu? Na tuto otázku dostaly děti odpověď při besedě o 1.pomoci. Na programu bylo šátkování, stabilizovaná poloha, ale také oživování. Paní zdravotnice donesly figurínu, na které dětem předvedly masáž srdce, kterou si pak mohli všichni osobně vyzkoušet.

 

TAKÉ S LISTY SI VYHRAJEME

Podzim byl k nám letos moc milý a dovolil nám chodit často ven. Na zahradě jsme si stavěli příbytky z listí, hromady, do kterých jsme mohli skákat, pomáhali jsme s hrabáním. Z nasbíraného listí se nám „vylíhla“ asi půl metrová housenka.

 

VLAŠTOVKIÁDA

Nastal čas, kdy od nás začínají odlétat ptáci do teplých krajin. Rozloučili jsme se s vlaštovkami  vlaštovkiádou. Děti si v družině vyrobily a výtvarně ztvárnili své vlaštovky, které pak posílali po větru. Sice až do teplých krajin nedoletěly, ale nám stačil i kousíček. Ti, kterým okřídlenci odlétli nejdále, byli odměněni.

 

KNIHOVNA

Počasí se nám začíná zhoršovat a dnů, kdy můžeme dovádět na školní zahradě ubývá. Proto nám paní vychovatelky domluvily besedu v místní knihovně.  Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o ilustracích knih, přečetla nám pohádku a dala nám možnost „prozkoumat regály“ knihovny. Každý si mohl najít knihu, kterou by si rád přečetl.

 

NÁVŠTĚVA MYSLIVNY

V polovině září jsme se vydali na první společnou akci v novém školním roce, a to na návštěvu myslivny u přehrady. Dorazili jsme v hojném počtu a nemohli se dočkat, co nového se dozvíme. Páni myslivci nám pověděli, co to vůbec myslivost je, co vše musí umět, co vědět o zvířatech a v neposlední řadě také o používání a zacházení se zbraní při honech. Zopakovali jsme si, jak se máme chovat v lese a v přírodě vůbec.  Myslivcům za besedu moc děkujeme.